CRKBO geregistreerd

Aangesloten bij het CRKBO

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Pianoles Drechtsteden is geregistreerd lid van het CRKBO. Dit houdt in dat Pianoles Drechtsteden getoetst en erkend is als beroepsopleiding.

Wat is het CRKBO?

In het CRKBO register , Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. De CRKBO normen en voorwaarden worden opgesteld door het CPION. Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland. In april 2022 heeft Pianoles Drechtsteden een audit gehad. Omdat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen hebben wij nu een formele registratie.

Wat houdt een CRKBO registratie in voor Pianoles Drechtsteden?

Pianoles Drechtsteden krijgt, naast diverse controles, elke 4 jaar een audit waarin wordt getoetst of we nog aan de voorwaarden van de kwaliteitscode voldoen. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de NRTO. De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus.

Uitgangspunten bij de audit zijn:

· Zorgvuldigheid
· Rechtszekerheid
· Redelijkheid
· Betrouwbaarheid
· Kenbaarheid
· Organisatie
· Docenten
· Voorlichting
· Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden
· Uitvoering
· Examinering
· Klachtenregeling

Pianoles Drechtsteden voldoet daarmee aan de kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO.

Morgen al starten?

Meld je vandaag nog aan voor de eerste kennismakingsles.